Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Цаасан урлалаар хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх арга зүйн асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: Дүрслэх урлаг технологийн зураг зүйн боловсролын тулгамдсан асуудал шийдвэрлэх арга зам

Илтгэгч:  А. Нэргүй

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-15

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Илтгэл нэмсэн: А. Нэргүй