Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Өсвөрийн уртын харайгчдын хөдөлгөөний бэлтгэлжилтийн түвшинг сайжруулах арга зам

Илтгэсэн хурлын нэр: " Эрдэм шинжилгээ, судалгааны өгүүлэл- II хамтарсан семинар

Илтгэгч:  Б.Нармандах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-13

Илтгэлийн хураангуй: Судлаачид тус өгүүлэлдээ хүүхдийн хурд, хүчний чанарыг хөгжүүлэх харайлтын үндсэн дасгалын аргуудыг хэрэглэх талаар тодорхой тусгасан байна. Тэд судалгааны ажилдаа хүчийг иж бүрэн хэмжих багаж ашиглажээ. Өгүүлэлд дурдагдсан баримтууд нь бага насны суралцагчдын хурд, хүчний чанарыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн үзүүлэлт, шалгууруудыг өргөн хүрээтэй харуулж байна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #харайлтын дасгалууд #сургуулийн бага нас #хөдөлгөөний чанарууд #универсальный динамографический стенд- динамографикийн багаж #Өсвөрийн тамирчид #хөдөлгөөний бэлтгэлжилт

Илтгэл нэмсэн: Б.Нармандах