Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Өөрийн үнэлгээний талаарх суралцагчдын үзэл санаанд гарч буй өөрчлөлт

Илтгэсэн хурлын нэр: Бүрэлдэхүүн сургуулиудын хоорондын орчуулсан өгүүлэл хэлэлцүүлэх ЭШ семинар,

Илтгэгч:  О.Жаргалсайхан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-12

Илтгэлийн хураангуй:

Дунд сургуулийн суралцагчдын өөрийн үнэлгээний талаарх ойлголт, хэрэглээ болон ЭГО-ийн ялгаатай байдал нь тэдний өөрийн үнэлгээний бодит байдалд хэрхэн нөлөөлж буйг энэхИлтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #өөрийн үнэлгээ #Стандарт үнэлгээ #ЭГО

Илтгэл нэмсэн: О.Жаргалсайхан