Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Aerobic Fitness Training Methods

Илтгэсэн хурлын нэр: ДУТС-ийн Дүрслэх Урлагийн тэнхэмийн багш нартай хамтарсан хэлэлцүүлэг

Илтгэгч:  Г. Болортулга

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-02-20

Илтгэлийн хураангуй: Аэробикийн дасгал нь жингээ хянах, өвчин тусахИлтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Тулааны аэробик (kickboxing) #Степ аэробик #Бүжгийн аэробик (zumba) #Аэробик #бодибилдинг

Илтгэл нэмсэн: Г. Болортулга