Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ын түүхийн сургалтын агуулгад 1911 оны ҮЭЧХ-ыг тусгасан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Олноо өргөгдсөн монгол улс

Илтгэгч:  Г.Дариймаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-11-30

Илтгэлийн хураангуй: Монголын түүхийн нэгэн чухал асуудал болох 1911 оны ҮЭЧХ-ын тухай ЕБС-ын сургалтанд хэрхэн тусгагдаж, ямар агуулгын хүрээнд зааж ирснийг судалсан.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Г.Дариймаа