Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Аэробик фитнесс хүүхдийн сурах үйл, ой тогтоолтод нөлөөлөх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Гимнастик-БТТ-ийн багш нарын хэлэлцүүлэг

Илтгэгч:  Г. Болортулга

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-24

Илтгэлийн хураангуй: Төрөл бүрийн дасгал даалгавар хийлгэн туршиж тэдний ой тогтоолт, сурах үйл явцад аэробик фитнесс хэрхэн нөлөөлж болохыг судалласан

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Г. Болортулга