Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хэмжигдхүүний харьцааны тухай

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС ФТС эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  М.Баяртогтох

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-11-22

Илтгэлийн хураангуй: хэмжигдхүүний харьцааны утгын тухай

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: М.Баяртогтох