Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Нийгмийн ажлын оюутны макро практикийн чадварыг үнэлсэн нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Бүрэлдэхүүн сургуулиудын багш нарын онол аргазүйн семинар

Илтгэгч:  Х.Өлзийтунгалаг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-12

Илтгэлийн хураангуй: Нийгмийн  ажлын оюутны макро практикийн чадварыг үнэлсэн судалгааны  дүн

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #макро практик #чадвар #чадамж

Илтгэл нэмсэн: Х.Өлзийтунгалаг