Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Ойрын зайн гүйгчдийн амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд<

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн БТС-ийн профессор багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Б.Нармандах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-17

Илтгэлийн хураангуй:

Ойрын зайн гүйлт нь дээд зэргийн эрчимтэйгээр (10-12 м/сек), богино хугацаанд (6,5-50 сек) үргэлжилдэг учраас тамирчны бие махбодид өндөр шаардлага тавигддаг.

            Зайг туулах хугацаа нь тамирчны бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшин, техникийн ур чадвар, сэтгэл зүйн бэлтгэл, бие махбодийн үйл ажиллагааны онцлог зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалдаг.