Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оросын спортын сэтгүүлзүйн түүх: Спортын тайлбарын түүхэн хөгжил, дүр төрх.

Илтгэсэн хурлын нэр: ТНУС-ийн Дэлхийн түүхийн тэнхимтэй хамтарсан хэлэлцүүлэг семинар

Илтгэгч:  С. Ганцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-02-11

Илтгэлийн хураангуй:

ü   ОРОСЫН Спортын тайлбар нь бие даасан төрөл зүйлийн хувьд харьцангуй хожуу үүсэж хөгжсөн. Тус салбарын хөгжил нь мэдээллийн, түүний дотор дүрс , дуу дамжуулах техник хэрэгслийн хөгжилтэй холбоотой юм. Спортын тайлбарын хөгжлийг дотор нь гурван үед хувааж болох бөгөөд үүнд радио нэвтрүүлгийн үе, телевизийн үе, орчин үе хамаарна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #СПОРТЫН ТАЙЛБАРЫН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ #РАДИО ТАЙЛБАР #ТЕЛЕВИЗИЙН ТАЙЛБАР

Хавсаргасан файл:


Илтгэл нэмсэн: С. Ганцэцэг