Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсрол дахь герменевтик боломжийн тухай асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: ТНУС. ФДТ, БОСС. СС-ын тэнхимийн хамтарсан ЭІИ-ний бага хѵрал

Илтгэгч:  Т.Нэмэхжаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-01-30

Илтгэлийн хураангуй: Боловсрол дахь герменевтик боломжийн тухай асуудалд 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Т.Нэмэхжаргал