Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Өсвөр үе, залуучуудыг чадваржуулах хөтөлбөрийн үнэлгээ /орчуулын илтгэл/

Илтгэсэн хурлын нэр: Бүрэлдэхүүн сургуулиудын хоорондын орчуулсан өгүүлэл хэлэлцүүлэх ЭШ семинар НАТ, Багшийн сургууль НХУТ

Илтгэгч:  О.Жаргалсайхан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-01-31

Илтгэлийн хураангуй: Өсвөр үе, залуучуудыг чадваржуулах хөтөлбөрийн талаар  2006, 2009, 2012 онуудад хийгдсэн 3 өөр судалгааг нэгтгэн харьцуулалт, дүн шинжилгээ хийсэн.