Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинэчилсэн хөтөлбөрийн арга зүй, үнэлгээний онцлог

Илтгэсэн хурлын нэр: ФТС-ийн их семинар

Илтгэгч:  Х.Батболд

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-01-22

Илтгэлийн хураангуй: Шинэчилсэн хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйн онцлог, шинжлэх ухаанч хандлага, судалгаат хичээл зохион байгуулах арга зүй, танин мэдэхүйн үйлийг үнэлэх, үнэлгээний даалгаварын төрөл, хэлбэрүүд

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #шинэчилсэн хөтөлбөр

Илтгэл нэмсэн: Х.Батболд