Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
o Оюутны эх бичвэр дээр ажиллах чадварыг хөгжүүлэх нь
Тайлбартай дасгалын аргаар оюутны мотивацийг дэмжих нь
Лекцийн хичээл дээр төхөөрөмж ашиглан явцын үнэлгээ өгөх нь
СУРГАЛТАД НЭЭЛТТЭЙ ЭХИЙН ПРОГРАМЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ
Үйлийн судалгааны процесс
Албан бичгийн орчуулга ба товч намтар
Монгол улсын боловсролын салбар дахь гадаад хэлний бодлого, хэрэгжилт
Соёл дамнасан харилцаа
Speaking skills assessment rubric
МХТ-ийг багш боловсролын хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх боломж
Оюутны багшлах ур чадварыг үнэлэх шалгуур боловсруулан мэргэжлийн дидактикийн хичээлд ашиглах боломж
Оюутны багшлах ур чадварыг үнэлэх шалгуур боловсруулан мэргэжлийн дидактикийн хичээлд ашиглах боломж
Оюутны бие даах ажлын үр дүнг сайжруулах бичил судалгаа
"Англи хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэхэд Facebook Group-г ашиглах боломж"
Монголын хэвлэлийн зөвлөлийн ёс зүйн гомдол шийдвэрлэлтэд хийсэн ажиглалт
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Геометрийн Агуулгын хүрээнд Бага, Дунд боловсролын Залгамж Холбоог Анхаарах нь
Математик дидактикийн зарим асуудал, шийдэл
Бага боловсролын хүн байгаль ба арга зүй
Зета 2-ийн хялбар тооцоолол
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19 20
>>