Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Монгол гэр-Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болох нь"
"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгоход Газарзүйн сургалтын үүрэг ач холбогдол"
“Бага боловсролын нийгмийн ухааны сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, үнэлгээний холбоо хамаарал, онцлог” илтгэл/лекц
Орчин үеийн боловсрол дахь синергетик дүрслэл
Некоторые результаты исследований физико-логических задач
PPT илтгэл /Солонгос улс, Пусан хот/
“Онлайн сургалтын онол арга зүйн судалгаа”
Уур амьсгалын өөрчлөлт ба амьдралын хэв маяг
Төрийн бодлогын үйл явц дахь иргэдийн оролцоо
PPT илтгэл /Испани улс, Валенсиа хотын их сургууль/
Мэргэжлийн дидактикт хичээлийн судалгааны арга зүйг хэрэглэх боломж
Ураг цөл үү, орог зол уу
Amphibians and reptiles of Mongolia
“Өсвөр үеийнхний ХЭЗ судлах нь -2012”Азийн бүсийн семинарт оролцогч улс орнуудын туршлага, ололт, бэрхшээл
1. “Хүмүүнлэгийн эрх зүйг судлах нь (EHL) / Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй (IHL)-н өсвөр үеийнхний боловсрол-2012”Азийн бүсийн семинарт оролцогч улс орнуудын туршлага, ололт, бэрхшээл
"Зэвсэгт мөргөлдөөний хязгаарлалт, хамгаалалт”
Бөөрөнцөг түлхэлтийн дасгалжуулалтын төлөвлөлтийн нэгэн хувилбар
Caddisflies of Mongolia: Distribution and Diversity.
"Ажилсаг зөгий-багш"
Оюутны хувийн зохион байгуулалт ба цагийн менежментэд багшийн үүрэг, оролцоо
Чанартай сургалт-чанартай боловсрол
Олон хэл, соёл хоорондын харилцаа /хятад хэл, соёлын жишээн дээр/
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх арга зүй, аргачлал
Оюутны бие даалтын өнөөгийн байдлыг судалсан нь
SQL ба NoSQL технологиудын харьцуулалт
---------------
<<
1 2 3
>>