Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Уур амьсгалын өөрчлөлт ба амьдралын хэв маяг

Илтгэсэн хурлын нэр: “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба амьдралын хэв маяг” хөтөч номыг Монгол хэлнээ орчуулсан хувилбарын хэлэлцүүлэг, сургалт

Илтгэгч:  Д.Даваасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-17

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Даваасүрэн