Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Төрийн бодлогын үйл явц дахь иргэдийн оролцоо

Илтгэсэн хурлын нэр: УИХ-ын Тамгын Газар

Илтгэгч:  Н.Мягмарцоож

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-10-12

Илтгэлийн хураангуй: Төрийн бодлогын үйл явц дахь иргэдийн оролцоог мэдээлэл, зөвлөлдөөн, идэвхитэй оролцоо, хяналт үнэлгээ гэсэн хэлбэрүүдээр тодорхойлж цаашид сайжруулах арга замуудыг тодорхойлохыг зорьсон

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #төрийн бодлогын үйл явц дахь иргэдийн оролцоо #зөвлөлдөөн #иэдэвхитэй оролцоо #мэдээлэл

Илтгэл нэмсэн: Н.Мягмарцоож