Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Amphibians and reptiles of Mongolia

Илтгэсэн хурлын нэр: US, California state university,

Илтгэгч:  М.Мөнхбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-12-24

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #reptilia #amphibia

Хавсаргасан файл:


Илтгэл нэмсэн: М.Мөнхбаатар