Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Орчин үеийн боловсрол дахь синергетик дүрслэл

Илтгэсэн хурлын нэр: ФТС-ийн Эрдэм Шинжилгээний Хурал

Илтгэгч:  Х.Батболд

Хамтран илтгэгч: [М.Мөнхболд:07.PHD010]

Илтгэсэн огноо: 2013-05-08

Илтгэлийн хураангуй: Боловсролын системийг динамик системийнх нь хувьд авч үзвэл энэ нь шугаман бус систем байна. Тэгвэл боловсрол олж авах, олгох процесс нь мөн шугаман бус шинжтэй байна. Энэ илтгэлээр боловсролын систем дэх динамик системүүдийг авч үзнэ.

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #синергетик #шугаман бус динамик #боловсролын динамик систем

Илтгэл нэмсэн: Х.Батболд