Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэргэжлийн дидактикт хичээлийн судалгааны арга зүйг хэрэглэх боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ - ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Ц.Пагмасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-08-16

Илтгэлийн хураангуй: “Хичээлийн судалгааны арга зүй” нь багш нар хамтран багшлах арга зүйн мэддлэг, чадвараа дээшлүүлэх системтэй үйл явц бөгөөд олон оронд багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр өргөн хэрэглэж байгаа юм. Түүнийг мэргэжлийн дидактикийн хичээлд хэрэглэх боломжтой арга хэмээн үзсэн учраас 2013 оны 4-р сард Японы ЖАЙКА олон улсын байгууллагын сайн дурын ажилтан Охара Хироми болон Байгалийн ухааны багшийн 4-р ангийн оюутнуудтай хамтран хичээлийн судалгааг зохион байгуулсан билээ. Энэхүү илтгэлээрэ та бүхэнд хичээлийн судалгааны ажлын үр дүнг танилцуулж байна.

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн