Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Зэвсэгт мөргөлдөөний хязгаарлалт, хамгаалалт”

Илтгэсэн хурлын нэр: “Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйнсургалтын агуулга, арга зүй”

Илтгэгч:  Ш.Тунгалаг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-12-22

Илтгэлийн хураангуй: “Зэвсэгт мөргөлдөөний хязгаарлалт, хамгаалалт” Түүх, нийгмийн ухааны салбарын багш бэлтгэх их, дээд сургуульд сонгон судлах“Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйнсургалтын агуулга, арга зүй” сэдэвт 3 өдрийн сургалт-семинар2012. 12 сар

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ш.Тунгалаг