Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Өсвөр үеийнхний ХЭЗ судлах нь -2012”Азийн бүсийн семинарт оролцогч улс орнуудын туршлага, ололт, бэрхшээл

Илтгэсэн хурлын нэр: "олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйнсургалтын агуулга, арга зүй” сэдэвт 3 өдрийн сургалт-семинар

Илтгэгч:  Ш.Тунгалаг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-12-22

Илтгэлийн хураангуй: 2. “Өсвөр үеийнхний хүмүүнлэгийн эрх зүйг судлах нь (EHL)/Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй (IHL)-н боловсрол-2012”Азийн бүсийн семинарт оролцогч улс орнуудын туршлага, ололт, бэрхшээлээс” Түүх, нийгмийн ухааны салбарын багш бэлтгэх их, дээд сургуульд сонгон судлах “олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйнсургалтын агуулга, арга зүй” сэдэвт 3 өдрийн сургалт-семинар. 2012. 12 сар

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ш.Тунгалаг