Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
1. “Хүмүүнлэгийн эрх зүйг судлах нь (EHL) / Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй (IHL)-н өсвөр үеийнхний боловсрол-2012”Азийн бүсийн семинарт оролцогч улс орнуудын туршлага, ололт, бэрхшээл

Илтгэсэн хурлын нэр: Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй (ОУХЭЗ)хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах онол, арга зүй” сэдэвтсургалт-семинар

Илтгэгч:  Ш.Тунгалаг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-07-22

Илтгэлийн хураангуй: 1. “Хүмүүнлэгийн эрх зүйг судлах нь (EHL) / Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй (IHL)-н өсвөр үеийнхний боловсрол-2012”Азийн бүсийн семинарт оролцогч улс орнуудын туршлага, ололт, бэрхшээлээс Нийгмийн ухааны салбарын багш бэлтгэх их, дээд сургуульд судлах “Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй (ОУХЭЗ)хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах онол, арга зүй” сэдэвтсургалт-семинар 2012.07 сар

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ш.Тунгалаг