Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Чанартай сургалт-чанартай боловсрол

Илтгэсэн хурлын нэр: Ар

Илтгэгч:  Д.Алтанзаяа

Хамтран илтгэгч: [Б.Эрдэнэтуул:99.MON150]

Илтгэсэн огноо: 2012-04-13

Илтгэлийн хураангуй:

Боловсролын салбарт багш нь суралцагчдыг цаашид сурах арга барилыг зааж өгдөг. Иймээс сургалтыг чанартай явуулах нь боловсролын чанарыг сайжруулах нэг хэлбэр юм. Сургалт-Боловсрол-Чанар нь салшгүй холбоотой ухагдахуун юм. 

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:

zayaka812@yagoo.com

Илтгэл нэмсэн: Д.Алтанзаяа