Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Бага боловсролын нийгмийн ухааны сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, үнэлгээний холбоо хамаарал, онцлог” илтгэл/лекц

Илтгэсэн хурлын нэр: БШУЯ, БМДИ-ийн хамтарсан Үнэлгээний шинэчлэл төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан үнэлгээний багийн гишүүдийн өргөтгөсөн семинар

Илтгэгч:  А. Оюунтунгалаг

Хамтран илтгэгч: О. Пүрэв

Илтгэсэн огноо: 2013-11-08

Илтгэлийн хураангуй: БШУЯ, БМДИ-ийн хамтарсан Үнэлгээний шинэчлэл төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан үнэлгээний багийн гишүүдийн өргөтгөсөн семинарт “Бага боловсролын нийгмийн ухааны сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, үнэлгээний холбоо хамаарал, онцлог” -ийн талаар  лекц/илтгэл танилцуулсан. Энэхүү илтгэл танилцуулгыг үнэлгээний дэд багийн гишүүн О. Пүрэвтэй хамтран бэлтгэж, танилцуулсан.

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #үнэлгээ #хүн нийгэм #суралцахуйн удирдамж #4-5 ангийн сурагч #чадвар #хөтөлбөр #жишиг даалгавар

Илтгэл нэмсэн: А. Оюунтунгалаг