Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ПСТМ-3Т сорбентын хүнд, хортой металлын EDS/SEM-ийн судалгааны үр дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Химийн салбарын багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Н.Наранцогт

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-02

Илтгэлийн хураангуй: Цахиур органик сорбентын физик химийн судалгаа

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #сорбент #Сканинг электрон микроскопи #энерги тархалтын спектрометр #EDS/SEM

Илтгэл нэмсэн: Н.Наранцогт