Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи, Монгол хэлний адилтгал (Similes), зүйрлэлийн (Metaphors) хэрэглээ

Илтгэсэн хурлын нэр: Гадаад хэлний багш боловсролын орчин үеийн чиг хандлага

Илтгэгч:  Г.Чулуун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-25

Илтгэлийн хураангуй:

Адилтгал (Similes),  Зүйрлэлийн (Metaphors)  хэрэглээ

Англи хэлний хичээлээр тэмдэг нэрийн харьцуулсан, давуу зэргийг заах явцад энгийн харьцуулахаас гадна зүйрлэл, адилтгал  ашиглаж  заах нь хичээлийг сонирхолтой болгодог.  Энэхүү идэвхтэй үйл ажиллагаанд  гэр бүл болон найзын тухай  дөрвөн мөрт зохиох, тухайн зүйлийг дүрт тоглоомоор илэрхийлэн хосоор ажиллах  зэргээр хялбар ойлгуулахаас гадна монгол, англи адилтгал зүйрлэлийн адил төстэй болон ялгаатай зүйлийг мэдснээр нийгэм соёл болон зан заншлын ялгааг таниулж болно.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #адилтгал

Хавсаргасан файл:

chk_g@yahoo.com

Илтгэл нэмсэн: Г.Чулуун-Эрдэнэ