Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ПСТМ-3Т шингээгчийн зэс (II) ионыг шингээх идэвхийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Химийн салбарын багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Н.Наранцогт

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-03-02

Илтгэлийн хураангуй: хортой, хүнд металл болох зэс (II)-ийн ионыг цахиур органик полимер ашиглан шингээн зайлуулах идэвхийн буюу шингээлтийн багтаамжийг судалсан дүнгээс

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Зэс #шингээлтийн багтаамж #Хортой хүнд металл #ПСТМ-3Т

Илтгэл нэмсэн: Н.Наранцогт