Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Малын өтөг бууц ялгадасаас биохий гарган авах боломж судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Оюутны Э/Ш – ний хурал 2011 он

Илтгэгч:  Ү.Пүрэвжав

Хамтран илтгэгч: Б.Энхмаа,О.Энхтунгалаг

Илтгэсэн огноо: 2011-04-15

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ү.Пүрэвжав