Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үйлийн явцдаа багш хөгжих нь /Технологийн сургалтын жишээн дээр/
Анхан шатны математик сургалтын орчны байдалд хийсэн судалгааны дүн
1912 онд Ховдыг чөлөөлөхөд Ховдын хязгаарын ноёдын үзүүлсэн нөлөөний асуудалд.
“Эртний нүүдэлчдийн ан агнуурын ажлыг хадны зурагт дүрсэлсэн нь”.
“Буриадуудын дуут бүжиг хийх ёс, түүний уламжлал”.
Environmental conservation issues among the residents of Western Mongolia
“Different Ways of Making Self-Study Activities Effective”: The Experiment and Result
Сурагчдын бичих чадварын судалгаа, түүнийг хөгжүүлэх боломж
Тэмүжин, Тоорил ханы харилцааг нягтлах нь
Улсын Дээд, Доод хурал парламент мөн үү ?
Улсын Дээд, Доод хурлын эрх хэмжээг тодруулах нь
Хамжлагат ёсыг халсан нь: Хүний түгээмэл эрхийг тунхаглах оролдлого (1922-1924)
Use of “Graph” in Astronomy Education.
Алгоритмын хугацааны хүндрэлийг (time Complexity) багасгах боломж.
Сравнительное исследование скоростных и силовых качеств спринтеров
Numerical solution of Burgers-Fisher equation by cubic B-spline interpolation
Генетик, биохимийн судалгааны тойм
Сэдэв: Багшийн хичээлийн бэлтгэлээс сургалтын чанар хамаарах нь
Багшийн судалгааны чадамжид дүн шинжилгээ хийх нь
Герман хэлний "ueber" угтлага үгийн олон утга, монгол хэлнээ дүйх нь
CURRENT SITUATIONS IN TEACHING THE TYPES OF "NATIONAL SPORT" AT GENERALEDUCATIONAL SCHOOLS
Англи хэлний үгсийн санг нэмэгдүүлэх зарим аргуудын тухай
---------------
<<
1 2 3 4 5 6
>>