Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сравнительное исследование скоростных и силовых качеств спринтеров

Илтгэсэн хурлын нэр: Легкая атлетика, история развития и теория, методика, технология трернировки

Илтгэгч:  А.Амгалан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-11-17

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: А.Амгалан