Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сэдэв: Багшийн хичээлийн бэлтгэлээс сургалтын чанар хамаарах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын шинэчлэл багшийн хөгжил

Илтгэгч:  Ч.Бадамсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-19

Илтгэлийн хураангуй:

Хураангуй

Тухайн багш хичээлийн бэлтгэлээ хир сайн хангаснаас тухайн сургалтын чанар үр өгөөж тодорхойлогдоно. Хичээл нь ямар бүтэц, зохион байгуулалт, арга техник, дидактик зорилготой зэрэг олон шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлохыг зорьлоо. Сургалтын хөтөлбөрийн зориулалт, бүтэц,  танин мэдэхүйн үе шатуудаар дамжин хэрхэн амжилттай хэрэгжиж болохыг бүдүүвчээр харуулсан болно.