Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хамжлагат ёсыг халсан нь: Хүний түгээмэл эрхийг тунхаглах оролдлого (1922-1924)

Илтгэсэн хурлын нэр: Монголын 1921 оны хувьсгал ба орчин үеийн түүхийн судалгаа

Илтгэгч:  С.Энхжин

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-07-07

Илтгэлийн хураангуй:

1922-1924 онд Монголд Хамжлагын харилцааг халж, Хүний түгээмэл эрхийг тунхаглах оролдлогыг Үндэсний ардчилсан хөгжлийн зорилтын хүрээнд эхлүүлжээ. 

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: С.Энхжин