Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Анхан шатны математик сургалтын орчны байдалд хийсэн судалгааны дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: The international conference papers on teacher education reform

Илтгэгч:  Б. Чимгээ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-15

Илтгэлийн хураангуй:

Сокрашение

В этой стате рассказывает как состоится внешнее средство образования первоэтапного обучения математики и в том числе некоторых результаты обучения исследовании.

Түлхүүр үг:  сургалтын орчин, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, мэдээллийн технологи, сургалтын арга  

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Чимгээ