Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний үгсийн санг нэмэгдүүлэх зарим аргуудын тухай

Илтгэсэн хурлын нэр: Баруун Монгол, түүний хил залгаа нутгийн байгалийн нөхцөл, ард түмний түүх соёл

Илтгэгч:  Ц.Сарангэрэл

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-09-28

Илтгэлийн хураангуй: Англи хэлний үгсийн санг нэмэгдүүлэх зарим аргуудын тухай

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Сарангэрэл