Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ХХ зууны дунд үеийн монгол зураг //Дүрслэх урлаг, Технологи, Дизайн сургалтын тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам- .УБ.,.-28,-х-56-64.

Илтгэсэн хурлын нэр: Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Ц.Эрдэнэцог

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-08-26

Илтгэлийн хураангуй: 111

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэцог