Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Улсын Дээд, Доод хурлын эрх хэмжээг тодруулах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Монголын сэргэн мандалтын эхэн

Илтгэгч:  Ж.Гэрэлбадрах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-12-29

Илтгэлийн хураангуй: 1914-1919 онд Монголд ажиллаж байсан Улсын Дээд, Доод хурлын эрх хэмжээ ямар байсныг уг илтгэлд тодруулж, өөрийн санаа дүгнэлтийг гаргахыг оролджээ.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ж.Гэрэлбадрах