Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Алгоритмын хугацааны хүндрэлийг (time Complexity) багасгах боломж.

Илтгэсэн хурлын нэр: КМТС-ийн ЭШБХ 2012 он

Илтгэгч:  Ж.Дашдэмбэрэл

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-10

Илтгэлийн хураангуй: Алгоритмын хугацааны хүндрэлийг (time Complexity) багасгах боломж.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ж.Дашдэмбэрэл