Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
1912 онд Ховдыг чөлөөлөхөд Ховдын хязгаарын ноёдын үзүүлсэн нөлөөний асуудалд.

Илтгэсэн хурлын нэр: Монгол –Японы хамтарсан “ХХ зууны Монголын асуудал” 2011.08.15-16.

Илтгэгч:  Н. Сүхбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-08-15

Илтгэлийн хураангуй: 1912 онд ховдыг чөлөөлсөн талаарх судалгаа

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Н. Сүхбаатар