Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Улсын Дээд, Доод хурал парламент мөн үү ?

Илтгэсэн хурлын нэр: "Монголын тусгаар тогтнол ба монголчууд"

Илтгэгч:  Ж.Гэрэлбадрах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-12-28

Илтгэлийн хураангуй: 1914-1919 онд Монголд ажиллаж байсан Улсын Дээд, Доод хурал анхны парламент байсан, эсэхийг  тодруулж, өөрийн санаа дүгнэлтийг гаргахыг оролджээ.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ж.Гэрэлбадрах