Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
хөнгөн атлетикийн төрлүүдэд техник-тактикийг сонгох ба боловсронгуй болгох нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүүхдийн спорт өнөө ба ирээдүй

Илтгэгч:  А.Амгалан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-03-12

Илтгэлийн хураангуй: Олон жилийн сургалт-дасгалжуулалтын явцад хөнгөн атлетикчдын сэтгэл зүй, бия бялдрын чанар хөгжиж, түүний мэдлэг, туршлага баяжин техник тактикийн ур чадвар, өсөх нөхцөл бүрэлддэг.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #хөнгөн атлетик #бие бялдрын чанар

Илтгэл нэмсэн: А.Амгалан