Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Генетик, биохимийн судалгааны тойм

Илтгэсэн хурлын нэр: "БУС-60" олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Х.Төмөрбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-10-11

Илтгэлийн хураангуй: Генетик, биохимийн чиглэлээр сүүлийн 10-аад жилийн судлагааны ажлын үр дүн

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Х.Төмөрбаатар