Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тод үсгийг улс хоорондын харилцаанд хэрэглэж байсан нь. (XVIII зууны сүүл хагасаас XX зууны эхэн)

Илтгэсэн хурлын нэр: Ойрд Монгол

Илтгэгч:  Н. Сүхбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-08-10

Илтгэлийн хураангуй: Тод үсгийг улс хооронд хэрэглэж эхэлсэн талаарх судалгаа.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Н. Сүхбаатар