Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хос хэлний хэрэглээ
УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙН МЭТГЭЛЦЭЭН: ФЕМИНИСТ СУДАЛГААНЫ ХАНДЛАГА
Сургалтын интерактив аргууд, үнэлгээний тухай
Багшийн чадамжийг тетраэдрээр загварчлан хэмжих нэгэн аргачлал
Adobe програмын хүрээнд сургалтын цахим объект боловсруулах арга зам
МҮОНТ-ийн үндэсний ёс заншил, соёлын агуулгатай контентэд хийсэн ажиглалт
Дондогийн Цэвэгмид гуай эгнэшгүй эгэл нэгэн байлаа
Өнөөгийн мэдээллийн сайтын "Мэдээллийн график" - ийн төрөл зүйл, хөгжлийн төлөв хандлага
Цахим хэлбэрээр боловсруулсан хичээлийн дидактик материалыг хөрвүүлэх боломж
Бага боловсролд мэдээлэлзүйн хичээлийн заах арга зүй
ТХБ -ыг сургалтад ашиглах
Сургалтын чанарт нөлөөлөх нэгэн хүчин зүйлийг судалсан нь
Боловсролын чанарт үнэлгээний гүйцэтгэх үүрэг
Электрон сургалт зохион байгуулах арга зүй
Мэдээлэл зүйн хичээлийн өнөөгийн байдал
"Товчлол хийж тэмдэглэл хөтлөх аргачлалаас"
"Развитие будущего учителя"
Мэдээлэл технологийн салбарын товчилсон үгийн хэрэглээний онцлог / ормол үгийн жишээн дээр/
Аналитик химийн хичээл заахад MOOC-ыг ашигласан Тарту их сургуулийн туршлага
Бауманы нэрэмжит МГТУ дэргэдэх техникийн лицей сургуульд математик заах онцлогууд: aм шалгалт ба бие даах ажлууд
Биеийн тамирын боловсрол олгох сургалтыг мэргэжлийн бүлэг, хамтлагаар чанартай зохион байгуулах нь
Эрмит-Адамар-Фейерийн хэлбэрийн зарим тэнцэтгэл биш
Аэробик гимнастикийн 2012 оны ДАШТ-д оролцсон тамирчдын амжилтанд хийсэн дүн шинжилгээ
Д.Цэгвэгмидийн "Үхэрчин хүү" шүлгийг эх задлалын үүднээс авч үзэхэд
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20
>>