Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Цахим хэлбэрээр боловсруулсан хичээлийн дидактик материалыг хөрвүүлэх боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: ММЗ тэнхмийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Цэцгээ

Хамтран илтгэгч: [Г.Хишигбаяр :99.MAT080]

Илтгэсэн огноо: 2014-04-15

Илтгэлийн хураангуй: Цахим хэлбэрээр боловсруулсан хичээлийн дидактик материалыг хөрвүүлэх боломж 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Цэцгээ