Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ТХБ -ыг сургалтад ашиглах

Илтгэсэн хурлын нэр: ММЗ тэнхмийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Цэцгээ

Хамтран илтгэгч: [Д.Алтанзаяа:99.MAT120],[Д. Эрдэнэтуяа:99.MAT090]

Илтгэсэн огноо: 2013-04-17

Илтгэлийн хураангуй: ТХБ -ыг сургалтад ашиглах 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Цэцгээ