Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын интерактив аргууд, үнэлгээний тухай

Илтгэсэн хурлын нэр: БС математик, байгалийн ухааны дидактикийн тэнхэм

Илтгэгч:  Б.Оюун-Эрдэнэ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-01-30

Илтгэлийн хураангуй: Явцын үнэлгээг сайжруулах

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Оюун-Эрдэнэ