Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Товчлол хийж тэмдэглэл хөтлөх аргачлалаас"

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургалтын чанар-Боловсролын хөгжилд

Илтгэгч:  Э. Ганболд

Хамтран илтгэгч: Г.Энхтуяа

Илтгэсэн огноо: 2013-04-18

Илтгэлийн хураангуй: Хэдийгээр эх зохиол, судалгааны бүтээлийг хэн нэг хүн бичдэг ч уншиж тэмдэглэхдээ хүмүүс өөрийн оюун санаа, мэдлэг туршлагаа дайчлан өөрийнхөөрөө бүтэцжүүлсэн байдаг

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Э. Ганболд