Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын чанарт үнэлгээний гүйцэтгэх үүрэг

Илтгэсэн хурлын нэр: ММЗ тэнхмийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Цэцгээ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-04-15

Илтгэлийн хураангуй: Боловсролын чанарт үнэлгээний гүйцэтгэх үүрэг 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Цэцгээ