Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчийн хөгжилд сонгон хичээлийн гүйцэтгэх үүрэг

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС КМТС

Илтгэгч:  Д. Цэцгээ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-04-15

Илтгэлийн хураангуй: Суралцагчийн хөгжилд сонгон хичээлийн гүйцэтгэх үүрэг 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Цэцгээ